דף אקראי בקטגוריית טכנולוגיה

צלמית

זירוקס, 1980

תמונה קטנה שמייצגת קובץ
או תוכנה במחשב אבל רק במקרים
נדירים היא באמת מצליחה לעשות
את זה עושה.

תגובתו של פרוטסטנטי:
"אני לא מאמין בסמלים".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:technology"
 • Share Digg at "he:technology"
 • Share Reddit at "he:technology"
 • Share BlinkList at "he:technology"
 • Share blogmarks at "he:technology"
 • Share Google at "he:technology"
 • Share StumbleUpon at "he:technology"
 • Share Favorites at "he:technology"
 • Share Facebook at "he:technology"
 • Share Newsvine at "he:technology"
 • Share Twitter at "he:technology"
 • Share Fark at "he:technology"
 • Share Mister Wong at "he:technology"
 • Share Diigo at "he:technology"
 • Share Netvouz at "he:technology"
 • Share DropJack at "he:technology"
 • Share funP at "he:technology"
he/technology.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/04/04 09:49 (עריכה חיצונית)