דף אקראי בקטגוריית חברה

מיסים

כלכלה, ראשית הציביליזציה

מיסים הם כמו מנוי למועדון שאתה
לא יכול לבטל אותו.
על פי עקרונות המס אנשים נחלקים
לשני סוגים: אזרח סוג א' - זהו אזרח
שלא משלם מיסים ובתמורה המדינה
משלמת לו כסף בכדי שיוכל להתקיים.
אזרח סוג ב' - זהו אזרח שמשלם מסים
אולם במידה והוא לא מצליח לשלם את
המס אז המדינה לוקחת לו את כל מה
שיש לו, מכניסה אותו לכלא והופכת אותו
לאזרח מסוג א'.

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:society"
 • Share Digg at "he:society"
 • Share Reddit at "he:society"
 • Share BlinkList at "he:society"
 • Share blogmarks at "he:society"
 • Share Google at "he:society"
 • Share StumbleUpon at "he:society"
 • Share Favorites at "he:society"
 • Share Facebook at "he:society"
 • Share Newsvine at "he:society"
 • Share Twitter at "he:society"
 • Share Fark at "he:society"
 • Share Mister Wong at "he:society"
 • Share Diigo at "he:society"
 • Share Netvouz at "he:society"
 • Share DropJack at "he:society"
 • Share funP at "he:society"
he/society.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/04/04 09:49 (עריכה חיצונית)