דף אקראי בקטגוריית חברה

עורכי דין

משפט, המאה הרביעית

עורכי דין הם אנשים שמקבלים שכר
כדי לקחת צד של כל אחד גם אם הוא טועה.
עלותו של עורך הדין מתבססת בעיקר
על מה שהם חושבים שאתה יכול
להרשות לעצמך לשלם. לחלקם אכן חשוב
להשיג צדק אך רובם נחשבים שקרנים
וערמומיים פרט לאחד אשר עובד בשבילך.

שבועת עורכי הדין:
"אתה מבטיח לשלם את החשבון,
את כל החשבון, ושום דבר פרט לחשבון?

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:society"
 • Share Digg at "he:society"
 • Share Reddit at "he:society"
 • Share BlinkList at "he:society"
 • Share blogmarks at "he:society"
 • Share Google at "he:society"
 • Share StumbleUpon at "he:society"
 • Share Favorites at "he:society"
 • Share Facebook at "he:society"
 • Share Newsvine at "he:society"
 • Share Twitter at "he:society"
 • Share Fark at "he:society"
 • Share Mister Wong at "he:society"
 • Share Diigo at "he:society"
 • Share Netvouz at "he:society"
 • Share DropJack at "he:society"
 • Share funP at "he:society"
he/society.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/04/04 09:49 (עריכה חיצונית)