דף אקראי בקטגוריית טלויזיה וקולנוע

גטסבי הגדול

באז לורמן, 2013

איש עשיר יוצר בלגן עצום ומשאיר
את הניקיון שלו לאחרים . גטסבי מנסה
להחיות את העבר שלו על ידי שינוי
זהות וצבירה של עושר בכדי לזכות בליבה
של אהבתו האבודה, אשר נישאה לאיש עשיר
אחר בזמן שגטסבי יצא ללחימה במלחמת
העולם הראשונה.

כסף ישן מול כסף חדש:
"כן יקירי. הדוד שלך הוא כסף ישן,
אבל רק בגלל שהוא אף פעם לא מבזבז
פרוטה ממנו!".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:movies"
 • Share Digg at "he:movies"
 • Share Reddit at "he:movies"
 • Share BlinkList at "he:movies"
 • Share blogmarks at "he:movies"
 • Share Google at "he:movies"
 • Share StumbleUpon at "he:movies"
 • Share Favorites at "he:movies"
 • Share Facebook at "he:movies"
 • Share Newsvine at "he:movies"
 • Share Twitter at "he:movies"
 • Share Fark at "he:movies"
 • Share Mister Wong at "he:movies"
 • Share Diigo at "he:movies"
 • Share Netvouz at "he:movies"
 • Share DropJack at "he:movies"
 • Share funP at "he:movies"
he/movies.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/10/13 09:14 (עריכה חיצונית)