דף אקראי בקטגוריית מתמטיקה

פיי

ויליאם ג'ונס, 1706

על פי הגישה הלא רציונאלית
פיי = 3.141592653589793
על פי הגישה הרציונאלית פיי = 3
על פי הגישה הקולינארית פיי = עוגה.
על פי הגישה הדידקטית = יש לומר
בכלל פי(pi) ולא פאיי (pay)

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:mathematics"
 • Share Digg at "he:mathematics"
 • Share Reddit at "he:mathematics"
 • Share BlinkList at "he:mathematics"
 • Share blogmarks at "he:mathematics"
 • Share Google at "he:mathematics"
 • Share StumbleUpon at "he:mathematics"
 • Share Favorites at "he:mathematics"
 • Share Facebook at "he:mathematics"
 • Share Newsvine at "he:mathematics"
 • Share Twitter at "he:mathematics"
 • Share Fark at "he:mathematics"
 • Share Mister Wong at "he:mathematics"
 • Share Diigo at "he:mathematics"
 • Share Netvouz at "he:mathematics"
 • Share DropJack at "he:mathematics"
 • Share funP at "he:mathematics"
he/mathematics.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/10/13 09:14 (עריכה חיצונית)