דף אקראי בקטגוריית היסטוריה

מונרכיה

מצרים, 3150-31 לפנה"ס

מערכת שבה כל אדם,
לא משנה עד כמה הוא טיפש,
יכול להיות השליט, תוך התעלמות
מוחלטת מרמת הכישרון והיכולות שלו.
בתקופה הנוכחית, המונרכיה האמיתית
היחידה בעולם, שבה לשליט יש כוח
מוחלט, היא הוותיקן.

קול מן העבר:
"תשכח מזה! אין שום רציונל שיכול
להסביר איך מונרכיה עדין קיימת במאה
ה -21," אדוארד השני

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:history"
 • Share Digg at "he:history"
 • Share Reddit at "he:history"
 • Share BlinkList at "he:history"
 • Share blogmarks at "he:history"
 • Share Google at "he:history"
 • Share StumbleUpon at "he:history"
 • Share Favorites at "he:history"
 • Share Facebook at "he:history"
 • Share Newsvine at "he:history"
 • Share Twitter at "he:history"
 • Share Fark at "he:history"
 • Share Mister Wong at "he:history"
 • Share Diigo at "he:history"
 • Share Netvouz at "he:history"
 • Share DropJack at "he:history"
 • Share funP at "he:history"
he/history.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/04/04 09:49 (עריכה חיצונית)