דף אקראי בקטגוריית היסטוריה

מלחמת פוקלנד

איי פוקלנד, 1982

הארגנטינים, שלא נלחמו מלחמה אמיתית
כמאה שנים או יותר, כבשו את איי פוקלנד.
הבריטים, שהיו להם כמה מהחיילים הטובים
ביותר בעולם התאמנו באופן קבוע במלחמות
אמיתיות לקחו אותם בחזרה. הארגנטינים
קבלו כמה חלקים קטנים פה ושם. שני הצדדים
איבדו אנשים טובים. הארגנטינאים איבדו יותר.

דעה של מצביע מקומי:
"כמובן שאני הצבעתי להישאר
בריטי - אני לא יודע ספרדית".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:history"
 • Share Digg at "he:history"
 • Share Reddit at "he:history"
 • Share BlinkList at "he:history"
 • Share blogmarks at "he:history"
 • Share Google at "he:history"
 • Share StumbleUpon at "he:history"
 • Share Favorites at "he:history"
 • Share Facebook at "he:history"
 • Share Newsvine at "he:history"
 • Share Twitter at "he:history"
 • Share Fark at "he:history"
 • Share Mister Wong at "he:history"
 • Share Diigo at "he:history"
 • Share Netvouz at "he:history"
 • Share DropJack at "he:history"
 • Share funP at "he:history"
he/history.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/04/04 09:49 (עריכה חיצונית)