דף אקראי בקטגוריית גיאוגרפיה

אלג'יריה

אפריקה, 1962

המדינה הגדולה ביותר באפריקה.
מכוסה כמעט כולה בדיונות של חול.
אלג'ירים הם בעצם ערבים. הם עושים
את מה שהערבים עושים, התרבות שלהם
ערבית, הם מתחנכים כמו ערבים ורוב
האלג'יריים חיים על קוסקוס ועל פחות
מאירו אחד ביום.

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:geography"
 • Share Digg at "he:geography"
 • Share Reddit at "he:geography"
 • Share BlinkList at "he:geography"
 • Share blogmarks at "he:geography"
 • Share Google at "he:geography"
 • Share StumbleUpon at "he:geography"
 • Share Favorites at "he:geography"
 • Share Facebook at "he:geography"
 • Share Newsvine at "he:geography"
 • Share Twitter at "he:geography"
 • Share Fark at "he:geography"
 • Share Mister Wong at "he:geography"
 • Share Diigo at "he:geography"
 • Share Netvouz at "he:geography"
 • Share DropJack at "he:geography"
 • Share funP at "he:geography"
he/geography.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/10/13 09:14 (עריכה חיצונית)