דף אקראי בקטגוריית ספרים

מובי דיק

הרמן מלוויל, 1851

זהו סיפור על בחור ששמו
ישמעאל שעולה על ספינת ציד
לווייתנים עם קפטן משוגע ששמו
אחאב ושניהם מטרידים באובססיביות
לווייתן ומנסים להרוג אותו.
נ.ב. הלוויתן מצליח לברוח .

מילות סיכום של מובי דיק:
"דייגים זקנים אינם מתים
הם פשוט מריחים כך ".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "he:books"
 • Share Digg at "he:books"
 • Share Reddit at "he:books"
 • Share BlinkList at "he:books"
 • Share blogmarks at "he:books"
 • Share Google at "he:books"
 • Share StumbleUpon at "he:books"
 • Share Favorites at "he:books"
 • Share Facebook at "he:books"
 • Share Newsvine at "he:books"
 • Share Twitter at "he:books"
 • Share Fark at "he:books"
 • Share Mister Wong at "he:books"
 • Share Diigo at "he:books"
 • Share Netvouz at "he:books"
 • Share DropJack at "he:books"
 • Share funP at "he:books"
he/books.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/04/04 09:49 (עריכה חיצונית)