אלוהים מת

פרדריך ניטשה, 1882

תגובת הוותיקן:
"הוא בסך הכל התכוון שהאלוהים
שלו מת," האפיפיור

 • Share at
 • Share del.icio.us at "אלוהים מת"
 • Share Digg at "אלוהים מת"
 • Share Reddit at "אלוהים מת"
 • Share BlinkList at "אלוהים מת"
 • Share blogmarks at "אלוהים מת"
 • Share Google at "אלוהים מת"
 • Share StumbleUpon at "אלוהים מת"
 • Share Favorites at "אלוהים מת"
 • Share Facebook at "אלוהים מת"
 • Share Newsvine at "אלוהים מת"
 • Share Twitter at "אלוהים מת"
 • Share Fark at "אלוהים מת"
 • Share Mister Wong at "אלוהים מת"
 • Share Diigo at "אלוהים מת"
 • Share Netvouz at "אלוהים מת"
 • Share DropJack at "אלוהים מת"
 • Share funP at "אלוהים מת"
he/פילוסופיה/אלוהים_מת.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/05/06 13:58 על ידי admin