גטסבי הגדול

באז לורמן, 2013

איש עשיר יוצר בלגן עצום ומשאיר
את הניקיון שלו לאחרים . גטסבי מנסה
להחיות את העבר שלו על ידי שינוי
זהות וצבירה של עושר בכדי לזכות בליבה
של אהבתו האבודה, אשר נישאה לאיש עשיר
אחר בזמן שגטסבי יצא ללחימה במלחמת
העולם הראשונה.

כסף ישן מול כסף חדש:
"כן יקירי. הדוד שלך הוא כסף ישן,
אבל רק בגלל שהוא אף פעם לא מבזבז
פרוטה ממנו!".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "גטסבי הגדול"
 • Share Digg at "גטסבי הגדול"
 • Share Reddit at "גטסבי הגדול"
 • Share BlinkList at "גטסבי הגדול"
 • Share blogmarks at "גטסבי הגדול"
 • Share Google at "גטסבי הגדול"
 • Share StumbleUpon at "גטסבי הגדול"
 • Share Favorites at "גטסבי הגדול"
 • Share Facebook at "גטסבי הגדול"
 • Share Newsvine at "גטסבי הגדול"
 • Share Twitter at "גטסבי הגדול"
 • Share Fark at "גטסבי הגדול"
 • Share Mister Wong at "גטסבי הגדול"
 • Share Diigo at "גטסבי הגדול"
 • Share Netvouz at "גטסבי הגדול"
 • Share DropJack at "גטסבי הגדול"
 • Share funP at "גטסבי הגדול"
he/טלויזיה_וסרטים/גטסבי_הגדול.txt · מועד השינוי האחרון: 2020/10/13 09:14 (עריכה חיצונית)