זכרון מחשב

וויליאמס-קילבורן, 1947

יכול להיחשב כזיכרון לטווח קצר שלנו
במובן, שברגע שהמחשב כבוי,
כל המידע המאוחסן עליו הולך לאיבוד.

תובנה בלונדינית:
"אין לי שמץ של מושג מה זה RAM
אז פשוט התחלתי למחוק יותר ויותר
דברים ... ".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "זכרון מחשב"
 • Share Digg at "זכרון מחשב"
 • Share Reddit at "זכרון מחשב"
 • Share BlinkList at "זכרון מחשב"
 • Share blogmarks at "זכרון מחשב"
 • Share Google at "זכרון מחשב"
 • Share StumbleUpon at "זכרון מחשב"
 • Share Favorites at "זכרון מחשב"
 • Share Facebook at "זכרון מחשב"
 • Share Newsvine at "זכרון מחשב"
 • Share Twitter at "זכרון מחשב"
 • Share Fark at "זכרון מחשב"
 • Share Mister Wong at "זכרון מחשב"
 • Share Diigo at "זכרון מחשב"
 • Share Netvouz at "זכרון מחשב"
 • Share DropJack at "זכרון מחשב"
 • Share funP at "זכרון מחשב"
he/טכנולוגיה/זכרון_מחשב.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/04/24 02:59 (עריכה חיצונית)