קנגורו

אוסטרליה, קנגוריים

הקנגורו הוא חיה מוזרה מאוסטרליה
שיש לה ראש כמו של צבי (רק בלי
הקרניים), היא עומדת זקוף כמו בני
אדם (אבל לא יכולה ללכת אחורה),
ומקפצת כמו צפרדעים (רק הרבה
יותר מהר וגבוה).

רגע היסטורי:
האדם הלבן: "איך אתה קורא לחיה הזאת? "
אבוריג'יני: "קנגורו (אני לא מבין!)".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "קנגורו"
 • Share Digg at "קנגורו"
 • Share Reddit at "קנגורו"
 • Share BlinkList at "קנגורו"
 • Share blogmarks at "קנגורו"
 • Share Google at "קנגורו"
 • Share StumbleUpon at "קנגורו"
 • Share Favorites at "קנגורו"
 • Share Facebook at "קנגורו"
 • Share Newsvine at "קנגורו"
 • Share Twitter at "קנגורו"
 • Share Fark at "קנגורו"
 • Share Mister Wong at "קנגורו"
 • Share Diigo at "קנגורו"
 • Share Netvouz at "קנגורו"
 • Share DropJack at "קנגורו"
 • Share funP at "קנגורו"
he/טבע/קנגורו.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/05/15 07:38 (עריכה חיצונית)