מלחמת פוקלנד

איי פוקלנד, 1982

הארגנטינים, שלא נלחמו מלחמה אמיתית
כמאה שנים או יותר, כבשו את איי פוקלנד.
הבריטים, שהיו להם כמה מהחיילים הטובים
ביותר בעולם התאמנו באופן קבוע במלחמות
אמיתיות לקחו אותם בחזרה. הארגנטינים
קבלו כמה חלקים קטנים פה ושם. שני הצדדים
איבדו אנשים טובים. הארגנטינאים איבדו יותר.

דעה של מצביע מקומי:
"כמובן שאני הצבעתי להישאר
בריטי - אני לא יודע ספרדית".

 • Share at
 • Share del.icio.us at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Digg at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Reddit at "מלחמת פוקלנד"
 • Share BlinkList at "מלחמת פוקלנד"
 • Share blogmarks at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Google at "מלחמת פוקלנד"
 • Share StumbleUpon at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Favorites at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Facebook at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Newsvine at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Twitter at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Fark at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Mister Wong at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Diigo at "מלחמת פוקלנד"
 • Share Netvouz at "מלחמת פוקלנד"
 • Share DropJack at "מלחמת פוקלנד"
 • Share funP at "מלחמת פוקלנד"
he/היסטוריה/מלחמת_פוקלנד.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/05/30 02:42 על ידי admin